Όροι ενοικίασης μοτοποδηλάτων

 • Η τιμή καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας.
 • Επιπλέον της τιμής ο πελάτης επιβαρύνεται με τους νόμιμους φόρους.
 • Η ασφάλεια καλύπτει μόνο τρίτους, όχι τον οδηγό και το συνεπιβάτη.
 • Δεν επιτρέπεται η οδήγηση ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο.
 • Ο οδηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και να έχει δίπλωμα.
 • Οι τροχαίες παραβάσεις επιβαρύνουν τον οδηγό.
 • Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να εξετάσει το δίκυκλο εάν είναι τις αρεσκείας του και λειτουργούν όλα σωστά.
 • Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να το επιστρέψει στην κατάσταση που το παρέλαβε.
 • Οποιαδήποτε ζημιά στα λάστιχα επιβαρύνει τον οδηγό.
 • Service και αντικατάσταση γίνεται μόνο κατόπιν ειδοποίησης και με την προυπόθεση ότι βρίσκεστε μέσα στην κόκκινη γραμμή.
 • Ουδεμία ευθύνη φέρουμε και δε γίνεται service εκτός της κόκκινης γραμής. Επίσης, η μεταφορά του δίκυκλου επιβαρύνει τον οδηγό.
 • Η καθυστέρηση επιστροφής από τη συμφωνημένη ώρα επιβαρύνεται με 5 € την ώρα.
 • Η βενζίνη επιβαρύνει τον οδηγό.
 • Αν για οποιοδήποτε λόγο το δίκυκλο επιστραφεί νωρίτερα, δεν επιστρέφονται χρήματα.